Suomen ainedidaktinen tutkimusseura (SATS ry) etsii harjoittelijaa!

Tule tutustumaan ja avustamaan  tieteellisen tutkimusseuran toiminnassa.

Oletko kiinnostunut tieteellisten tutkimusseurojen toiminnasta? Haluaisitko kerryttää osaamistasi tieteellisen tutkimusseuran toiminnasta? Suomen ainedidaktinen tutkimusseura (SATS ry) (www.ainedidaktiikka.fi) etsii harjoittelijaa/-joita avuksi  toimintansa kehittämiseen. Tehtävät voivat liittyä seuran arkiston rakentamiseen, julkaisutoimintaan ja tiedeviestintään tai seuran jo yli kymmenvuotisen historiikin koostamiseen. Harjoittelu toteutetaan kevään tai syksyn 2024 aikana, ja se voidaan suorittaa etänä. Harjoittelun suorittaminen ei edellytä erikoisvälineitä, tietokone ja verkkoyhteys riittävät. Harjoittelijalle/-joille nimetään yhteyshenkilö, joka perehdyttää heidät seuran toimintaan ja harjoittelutehtäviin. Ainedidaktisen tutkimusseuran tavoitteena on edistää ainedidaktista tutkimusta, lisätä siihen kohdistuvaa harrastusta sekä osallistua ja tarjota foorumi alan tutkimuksesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Harjoittelusi myötä pääset tutustumaan oppiaineiden oppimisen ja opetuksen tutkimusperustaiseen kehittämiseen.

Tehtävään etsitään ensisijaisesti maisterivaiheen perustutkinto-opiskelijoita – mielellään työparia, jo(i)lle tutkimusseura ja tutkimusseuran kanssa yhteistyössä toimiva yliopisto myöntävät opintopisteitä. Opiskelijat voivat sisällyttää harjoittelujaksosta saamansa opintopisteet tutkintoonsa. Tehtävän laajuus määräytyy opintopisteiden mukaisesti. Vaikka harjoittelijoiksi voivat hakeutua kaikki suomalaisissa yliopistoissa kirjoilla olevat perustutkinto-opiskelijat, on tärkeää huomata, että eri yliopistoilla on erilaiset käytänteet harjoitteluiden hyväksiluvusta ja sisällyttämisestä tutkintoihin. Tämän vuoksi on tärkeää, että selvität ennen hakemuksen lähettämistä, miten voisit sisällyttää harjoittelun osaksi opintojasi ja kuinka monta opintopistettä harjoitteluun voi sisältyä. Harjoittelusta myönnettävien opintopisteiden vuoksi rahallista korvausta ei makseta.

Toivomme hakijoilta itseohjautuvuutta, toimeliaisuutta sekä organisointi- ja yhteistyötaitoja. Katsomme eduksi myös tietoteknisen osaamisen (erilaiset verkkotyöympäristöt, sähköisten arkistojen käyttöön liittyvän osaamisen ja etätyössä käytetyt ohjelmistot) sekä kokemuksen erilaisten alustojen käytöstä.Jos koet olevasi hakemamme henkilö, lähetä seuran hallitukselle  vapaamuotoinen hakemus (max A4-mittainen). Kuvaa osaamistasi, tehtävän kannalta relevanttia aiempaa kokemustasi sekä sitä, mitä odotat itse oppivasi harjoittelussa. Hakemus toimitetaan seuran sihteerille (sihteeri@ainedidaktiikka.fi) 10.2.2024 mennessä. Seuran sihteeri antaa tarvittaessa lisätietoja.

Kommentit pois päältä artikkelissa Suomen ainedidaktinen tutkimusseura (SATS ry) etsii harjoittelijaa!

Filed under Uncategorized, Yleinen

Ainedidaktinen symposiumi 2024

Ainedidaktisia näkökulmia perustaitojen opetukseen ja arviointiin

Helsingissä 8.–9.2.2024

Paikka: Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger (5A–10)

Symposiumin verkkosivut: https://blogs.helsinki.fi/ad-symposiumi-2024/

Perustaitojen opetus on viimeaikaisessa koulutuspoliittisessa keskustelussa nostettu esiin suomalaisen yleissivistävän koulun kehittämisen lähtökohtana. Heikentyneet tulokset kansainvälisissä osaamisen arvioinneissa ovat kirvoittaneet kärkeviäkin kannanottoja siihen, mihin kouluissa ja opettajankoulutuksessa tulisi keskittyä. Eri puolilta poliittista kenttää on vaadittu paluuta sellaisten taitojen opettamiseen, jotka luovat vahvan perustan jatko-opinnoille ja työelämään siirtymiseksi.

Perustaitojen käsite on kuitenkin varsin tulkinnanvarainen: voidaan kysyä, kuuluuko siihen muutakin kuin kansainvälisessä osaamisen arvioinnissa korostettuja osa-alueita. Perinteinen käsitys yleissivistyksestä kattaa kaikki koulussa opetettavat aineet, taide- ja taitoaineita unohtamatta. Lisäksi vallitsevassa opetussuunnitelma-ajattelussa korostuu oppiaineiden yhteistyö laaja-alaisen osaamisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa. Oppiaineiden integraatiosta toivotaankin vankkaa perustaa tulevaisuuden taitojen oppimiselle.

Vuoden 2024 Ainedidaktinen symposium nostaa esiin kysymyksen perustaitojen opetuksesta ja arvioinnista. Kutsumme ainedidaktiikan asiantuntijoita laajalla rintamalla keskustelemaan siitä, miten perustaidot tulisi määritellä, miten niitä tulisi opettaa ja opiskella eri kouluasteilla ja koulutusmuodoissa, mihin niiden arvioinnin tulisi perustua ja miten niiden tulisi olla osa opettajankoulutusta.

Tärkeitä päivämääriä:

25.11.2023  Ilmoittautuminen alkaa
8.1.2024  19.1.2024 Abstraktien viimeinen jättöpäivä (HUOM! Abstraktien jättöaikaa pidennetty!)
15.1.2024 22.1.2024 Ilmoitus abstraktien hyväksynnästä (Kaikille 15.1. abstraktinsa jättäneille ilmoitetaan päätös 15.1.)
25.1.2024 Ilmoittautuminen päättyy
8.–9.2.2024  Ainedidaktinen symposiumi 2024

Kommentit pois päältä artikkelissa Ainedidaktinen symposiumi 2024

Filed under symposium

Keväällä 2023 vuosikokous 9.2., NOFA9-konferenssin vuoksi seuraava Ainedidaktinen symposium 2024!

Toukokuussa 2023 järjestettävän NOFA9-konferenssin vuoksi emme järjestä Ainedidaktista symposiumia kevään aikana. Sen sijaan Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran vuosikokous järjestetään torstaina 9.2.2023 klo 16–18. Lähetämme vuosikokouksen kutsun liitteineen seuran jäsenten sähköpostilistalle, mutta toivomme teidän merkitsevän päivämäärän kalentereihinne jo nyt. 

Keväällä 2023 Åbo Akademi vastaa NOFA9-konferenssin järjestämisestä. NOFA9-konferenssi Education, knowledge and Bildung in a global world järjestetään Vaasassa 9.–11.5.2023. Konferenssin tärkeistä päivämääristä ja muista tarkentavista tiedoista voitte lukea lisää täällä: https://www.abo.fi/en/nofa9/.

Kommentit pois päältä artikkelissa Keväällä 2023 vuosikokous 9.2., NOFA9-konferenssin vuoksi seuraava Ainedidaktinen symposium 2024!

Filed under Konferenssit, Vuosikokous

Suomen ainedidaktinen tutkimusseura (SATS ry) etsii harjoittelijaa! Tule tutustumaan ja avustamaan tieteellisen tutkimusseuran toiminnassa

Oletko kiinnostunut tieteellisten tutkimusseurojen toiminnasta? Haluaisitko kerryttää osaamistasi tieteellisen tutkimusseuran toiminnasta? Suomen ainedidaktinen tutkimusseura (SATS ry) (www.ainedidaktiikka.fi) etsii harjoittelijaa/-joita avuksi  toimintansa kehittämiseen. Tehtävät voivat liittyä seuran arkiston rakentamiseen, julkaisutoimintaan ja tiedeviestintään tai seuran kymmenvuotisen historiikin koostamiseen. Harjoittelu toteutetaan kevään tai syksyn 2023 aikana, ja se voidaan suorittaa etänä. Harjoittelun suorittaminen ei edellytä erikoisvälineitä, tietokone ja verkkoyhteys riittävät. Harjoittelijalle/-joille nimetään yhteyshenkilö, joka perehdyttää heidät seuran toimintaan ja harjoittelutehtäviin. Ainedidaktisen tutkimusseuran tavoitteena on edistää ainedidaktista tutkimusta, lisätä siihen kohdistuvaa harrastusta sekä osallistua ja tarjota foorumi alan tutkimuksesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Harjoittelusi myötä pääset tutustumaan oppiaineiden oppimisen ja opetuksen tutkimusperustaiseen kehittämiseen.

Tehtävään etsitään ensisijaisesti maisterivaiheen perustutkinto-opiskelijoita – mielellään työparia, jo(i)lle tutkimusseura ja tutkimusseuran kanssa yhteistyössä toimiva yliopisto myöntävät opintopisteitä. Opiskelijat voivat sisällyttää harjoittelujaksosta saamansa opintopisteet tutkintoonsa. Tehtävän laajuus määräytyy opintopisteiden mukaisesti. Vaikka harjoittelijoiksi voivat hakeutua kaikki suomalaisissa yliopistoissa kirjoilla olevat perustutkinto-opiskelijat, on tärkeää huomata, että eri yliopistoilla on erilaiset käytänteet harjoitteluiden hyväksiluvusta ja sisällyttämisestä tutkintoihin. Tämän vuoksi on tärkeää, että selvität ennen hakemuksen lähettämistä, miten voisit sisällyttää harjoittelun osaksi opintojasi ja kuinka monta opintopistettä harjoitteluun voi sisältyä. Harjoittelusta myönnettävien opintopisteiden vuoksi rahallista korvausta ei makseta.

Toivomme hakijoilta itseohjautuvuutta, toimeliaisuutta sekä organisointi- ja yhteistyötaitoja. Katsomme eduksi myös tietoteknisen osaamisen (erilaiset verkkotyöympäristöt ja etätyössä käytetyt ohjelmistot) sekä kokemuksen erilaisten alustojen käytöstä.Jos koet olevasi hakemamme henkilö, lähetä seuran hallitukselle  vapaamuotoinen hakemus (max A4-mittainen). Kuvaa osaamistasi, tehtävän kannalta relevanttia aiempaa kokemustasi sekä sitä, mitä odotat itse oppivasi harjoittelussa. Hakemus toimitetaan seuran sihteerille (sihteeri@ainedidaktiikka.fi) 10.2.2023 mennessä. Seuran sihteeri antaa tarvittaessa lisätietoja.

Kommentit pois päältä artikkelissa Suomen ainedidaktinen tutkimusseura (SATS ry) etsii harjoittelijaa! Tule tutustumaan ja avustamaan tieteellisen tutkimusseuran toiminnassa

Filed under Yleinen

Ylimääräinen vuosikokous 7.6.2022

Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran ylimääräinen vuosikokous järjestetään Yhdistyslain poikkeuslain (375/2021) sallimissa puitteissa verkossa 7.6.2022 klo 15.30 alkaen. Jäsenille on ilmoitettu sähköpostitse ylimääräisestä vuosikokouksesta 28.3.2022 ja 6.5.2022. Vuosikokouksen esityslista ja osallistumislinkki on lähetetty jäsenille heidän seuralle ilmoittamiinsa sähköposteihin. Lisäksi kutsu on julkaistu seuran verkkosivuilla. Sääntömuutoksista päättävää ylimääräistä vuosikokousta on edeltänyt jäsenille avoin työkokous 19.5.2022, jossa on päätetty ylimääräiselle vuosikokoukselle esitettävistä muutoksista sääntöihin. Työkokouksesta on ilmoitettu jäsenille myös edellämainituilla päivämäärillä. Mikäli et ole saanut kokouskutsua sähköpostitse, olethan yhteydessä seuran sihteeriin sihteeri@ainedidaktiikka.fi.

Mikäli et ole saanut vuosikokouskutsua sähköpostitse, olethan yhteyssä seuran sihteeriin (sihteeri (ät) ainedidaktiikka.fi). 

Vuosikokouksessa päätetään seuran sääntöjen päivittämisestä. Sääntöihin esitettävät muutokset on esitetty oheisessa liitteessä:

Tervetuloa! 

Emilia Luukka

Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran sihteeri

Kommentit pois päältä artikkelissa Ylimääräinen vuosikokous 7.6.2022

Filed under Vuosikokous

Palkintohakujulistus 2021

Suomen ainedidaktinen tutkimusseura myöntää vuonna 2022 palkinnot ansiokkaille ainedidaktiikan alalta laadituille pro gradu- ja väitöskirjatyölle. Etsimme maisterin tutkielmaa ja väitöskirjaa, jotka ovat valmistuneet tammikuu 2018 – tammikuu 2022 välillä jossakin suomalaisessa yliopistossa. 

Haemme opinnäytteitä ainedidaktiikan alalta. Ainedidaktiseksi tutkimukseksi voidaan katsoa tutkimus, joka koskee oppiaineiden (laajassa merkityksessä) oppimista, opetusta, tiedonmuodostusprosessia tai tiedon käyttämistä. Se voi tarkastella tiedonalan merkitystä ja soveltamista yhteiskunnassa ja kulttuurissa, olla oppiaineeseen liittyvää psykologista, sosiaalipsykologista, sosiologista tai historiallista tutkimusta taikka voi kattaa koko elämänkaaren. Tutkimus voi olla luonteeltaan erilaista oppiaineen tai tiedonalan luonteen ja traditioiden mukaan. Palkintojen suuruus on á 500 euroa. Toivomme palkintosummien kannustavan perustutkinto-opiskelijoita jatko-opintoihin ja tuoreita tohtoreita jatkamaan ainedidaktisen tutkimuksen parissa.

Kukin ohjaaja voi esittää ainoastaan yhtä pro gradu -tutkielman ja yhtä väitöskirjan tekijää stipendin saajaksi. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran hallitus päättää palkittavista opinnäytteistä. Palkittavat pro gradu ja väitöskirja julkistetaan Ainedidaktiikan symposiumissa Raumalla 11.2.2022

Pyydämme lähettämään:

(1) linkin opinnäytteeseen tai (jollei työ ole vielä julkaistu) opinnäytteen liitetiedostona, 

(2) vapaamuotoisen ja huolellisen perustelun (3–5 näkökulmaa) palkitsemiselle otsikolla “Palkintoehdotus 2022” ja

(3) opinnäytteen tekijän yhteystiedot

seuran sihteerille (sihteeri(at)ainedidaktiikka.fi) 20.1.2022 mennessä.

Toivomme runsaasti ehdotuksia!

Eila Lindfors, Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran puheenjohtaja 

Lisätietoja: Emilia Luukka, sihteeri (sihteeri(at)ainedidaktiikka.fi)

Kommentit pois päältä artikkelissa Palkintohakujulistus 2021

Filed under Seuran palkinnot

Ainedidaktinen symposiumi Raumalla 11.2.2022

 BANNER Ainedidaktinen symposium 2022

Ainedidaktiikka ajassa: Laajenevat oppimisympäristöt ja eri-ikäiset oppijat

Raumalla 11.2.2022

Paikka: Turun yliopiston Rauman toimipiste

Vuoden 2022 ainedidaktinen symposiumi järjestetään Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella 10.-11.2.2022. Symposiumin teema on Ainedidaktiikka ajassa: Laajenevat oppimisympäristöt ja eri-ikäiset oppijat (https://sites.utu.fi/ad2022/). Symposiumin järjestää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitos yhdessä Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran kanssa.Kutsumme ainedidaktiikan tutkijoita, opettajankouluttajia ja eri-ikäisten oppijoiden opettajia sekä kaikkia ainedidaktisesta tutkimuksesta ja kehittämisestä kiinnostuneita osallistumaan symposiumiin. Vuosittainen symposiumi tarjoaa mahdollisuuden tarttua ajankohtaisiin tutkimusteemoihin ja tutkimusperustaiseen aineiden opetuksen kehittämiseen eri koulutusasteilla.Abstraktihaku on auki 15.11.2021 alkaen ja jatkuu 10.01.2022 saakka symposiumin kotisivuilla https://sites.utu.fi/ad2022/abstraktit/. Valittavana on 17 rinnakkaista teemaryhmää.Ainedidaktisen symposiumin 2022 järjestäjät toivottavat juuri Sinut kollegoinesi tervetulleeksi Raumalle ensi helmikuussa. Nyt on vihdoin mahdollisuus kokoontua kahden vuoden tauon jälkeen terveysturvallisesti kasvotusten!

Tärkeitä päivämääriä:

16.11.2021 Abstraktikuulutus julkaistaan
10.01.2022 Abstraktien viimeinen jättöpäivä
20.01.2022 Ilmoitus abstraktien hyväksymisestä
28.01.2022 Viimeinen ilmoittautumispäivä
10.–11.02.2022 Ainedidaktinen symposiumi 2022

Kommentit pois päältä artikkelissa Ainedidaktinen symposiumi Raumalla 11.2.2022

Filed under symposium