Ylimääräinen vuosikokous 7.6.2022

Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran ylimääräinen vuosikokous järjestetään Yhdistyslain poikkeuslain (375/2021) sallimissa puitteissa verkossa 7.6.2022 klo 15.30 alkaen. Jäsenille on ilmoitettu sähköpostitse ylimääräisestä vuosikokouksesta 28.3.2022 ja 6.5.2022. Vuosikokouksen esityslista ja osallistumislinkki on lähetetty jäsenille heidän seuralle ilmoittamiinsa sähköposteihin. Lisäksi kutsu on julkaistu seuran verkkosivuilla. Sääntömuutoksista päättävää ylimääräistä vuosikokousta on edeltänyt jäsenille avoin työkokous 19.5.2022, jossa on päätetty ylimääräiselle vuosikokoukselle esitettävistä muutoksista sääntöihin. Työkokouksesta on ilmoitettu jäsenille myös edellämainituilla päivämäärillä. Mikäli et ole saanut kokouskutsua sähköpostitse, olethan yhteydessä seuran sihteeriin sihteeri@ainedidaktiikka.fi.

Mikäli et ole saanut vuosikokouskutsua sähköpostitse, olethan yhteyssä seuran sihteeriin (sihteeri (ät) ainedidaktiikka.fi). 

Vuosikokouksessa päätetään seuran sääntöjen päivittämisestä. Sääntöihin esitettävät muutokset on esitetty oheisessa liitteessä:

Tervetuloa! 

Emilia Luukka

Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran sihteeri

Leave a Comment

Filed under Vuosikokous

Palkintohakujulistus 2021

Suomen ainedidaktinen tutkimusseura myöntää vuonna 2022 palkinnot ansiokkaille ainedidaktiikan alalta laadituille pro gradu- ja väitöskirjatyölle. Etsimme maisterin tutkielmaa ja väitöskirjaa, jotka ovat valmistuneet tammikuu 2018 – tammikuu 2022 välillä jossakin suomalaisessa yliopistossa. 

Haemme opinnäytteitä ainedidaktiikan alalta. Ainedidaktiseksi tutkimukseksi voidaan katsoa tutkimus, joka koskee oppiaineiden (laajassa merkityksessä) oppimista, opetusta, tiedonmuodostusprosessia tai tiedon käyttämistä. Se voi tarkastella tiedonalan merkitystä ja soveltamista yhteiskunnassa ja kulttuurissa, olla oppiaineeseen liittyvää psykologista, sosiaalipsykologista, sosiologista tai historiallista tutkimusta taikka voi kattaa koko elämänkaaren. Tutkimus voi olla luonteeltaan erilaista oppiaineen tai tiedonalan luonteen ja traditioiden mukaan. Palkintojen suuruus on á 500 euroa. Toivomme palkintosummien kannustavan perustutkinto-opiskelijoita jatko-opintoihin ja tuoreita tohtoreita jatkamaan ainedidaktisen tutkimuksen parissa.

Kukin ohjaaja voi esittää ainoastaan yhtä pro gradu -tutkielman ja yhtä väitöskirjan tekijää stipendin saajaksi. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran hallitus päättää palkittavista opinnäytteistä. Palkittavat pro gradu ja väitöskirja julkistetaan Ainedidaktiikan symposiumissa Raumalla 11.2.2022

Pyydämme lähettämään:

(1) linkin opinnäytteeseen tai (jollei työ ole vielä julkaistu) opinnäytteen liitetiedostona, 

(2) vapaamuotoisen ja huolellisen perustelun (3–5 näkökulmaa) palkitsemiselle otsikolla “Palkintoehdotus 2022” ja

(3) opinnäytteen tekijän yhteystiedot

seuran sihteerille (sihteeri(at)ainedidaktiikka.fi) 20.1.2022 mennessä.

Toivomme runsaasti ehdotuksia!

Eila Lindfors, Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran puheenjohtaja 

Lisätietoja: Emilia Luukka, sihteeri (sihteeri(at)ainedidaktiikka.fi)

Comments Off on Palkintohakujulistus 2021

Filed under Seuran palkinnot

Ainedidaktinen symposiumi Raumalla 11.2.2022

 BANNER Ainedidaktinen symposium 2022

Ainedidaktiikka ajassa: Laajenevat oppimisympäristöt ja eri-ikäiset oppijat

Raumalla 11.2.2022

Paikka: Turun yliopiston Rauman toimipiste

Vuoden 2022 ainedidaktinen symposiumi järjestetään Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella 10.-11.2.2022. Symposiumin teema on Ainedidaktiikka ajassa: Laajenevat oppimisympäristöt ja eri-ikäiset oppijat (https://sites.utu.fi/ad2022/). Symposiumin järjestää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitos yhdessä Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran kanssa.Kutsumme ainedidaktiikan tutkijoita, opettajankouluttajia ja eri-ikäisten oppijoiden opettajia sekä kaikkia ainedidaktisesta tutkimuksesta ja kehittämisestä kiinnostuneita osallistumaan symposiumiin. Vuosittainen symposiumi tarjoaa mahdollisuuden tarttua ajankohtaisiin tutkimusteemoihin ja tutkimusperustaiseen aineiden opetuksen kehittämiseen eri koulutusasteilla.Abstraktihaku on auki 15.11.2021 alkaen ja jatkuu 10.01.2022 saakka symposiumin kotisivuilla https://sites.utu.fi/ad2022/abstraktit/. Valittavana on 17 rinnakkaista teemaryhmää.Ainedidaktisen symposiumin 2022 järjestäjät toivottavat juuri Sinut kollegoinesi tervetulleeksi Raumalle ensi helmikuussa. Nyt on vihdoin mahdollisuus kokoontua kahden vuoden tauon jälkeen terveysturvallisesti kasvotusten!

Tärkeitä päivämääriä:

16.11.2021 Abstraktikuulutus julkaistaan
10.01.2022 Abstraktien viimeinen jättöpäivä
20.01.2022 Ilmoitus abstraktien hyväksymisestä
28.01.2022 Viimeinen ilmoittautumispäivä
10.–11.02.2022 Ainedidaktinen symposiumi 2022

Comments Off on Ainedidaktinen symposiumi Raumalla 11.2.2022

Filed under symposium