Jäsentiedotteet

Seuramme tiedottaa jäsenistölle sekä kotisivujen että sähköpostilistan kautta.

Seuran jäsentiedotus tapahtuu kotisivujen ja sähköpostilistan kautta. Voit liittyä seuran sähköpostilistalle lähettämällä viestin (ilman aiheriviä)

subscribe ad-seura

osoitteeseen majordomo@helsinki.fi

Saat sähköpostiisi vahvistamista vaativan viestin.


SATS Jäsenkirje 1-2024 luettavissa verkossa.


SATS Jäsenkirje 1-2023 luettavissa verkossa.


Jäsentiedote 5.9.2017

Hyvää syyslukukauden alkua!

Tiedoksenne muutama seikka näin lukuvuoden aluksi.

Ainedidaktiikka-lehden ensimmäisen numeron aineisto on valmiina, ja lehti ilmestyy piakkoin luettavaksenne verkkojulkaisuna osoitteessa https://journal.fi/ainedidaktiikka. Lehden päätoimittajat Kalle Juuti, Arto Kallioniemi ja Seija Kairavuori odottavat uusia artikkeleita seuraaviin numeroihin. Artikkeleita voi tarjota julkaistavaksi koko ajan, sillä toistaiseksi lehden numeroille ei ole määritelty erillisiä deadlineja. Lehti pyritään saamaan nopeasti jufo-luokittelun piiriin. Ainedidaktisia tutkimuksia -julkaisusarja on jo luokiteltu (jufo1), ja sillä on Tieteellisten seurain myöntämä vertaisarvioinititunnus käytössä.

Tulevan talven Ainedidaktiikan symposiumia vietetään Jyväskylän yliopiston Ruusupuistossa 8.-9.2.2018. Teemasta, abstraktien jättämisestä ja tarkemmasta ohjelmasta ilmoitetaan syksyn aikana seuran kotisivuilla ja tällä ad-seura@helsinki.fi-listalla.
Tälle listalle voitte lähettää ilmoituksia alan konferensseista ja tapahtumista Suomessa ja maailmalla, miksei uusista kiinnostavista julkaisuistakin.

Julkaisufoorumien kehittämiseen saamme tukea jäsenyydellämme Tieteellisten seurain valtuuskunnassa. Sen jäsenyys ei kuitenkaan ole ilmainen, joten toivon, että maksatte oman jäsenmaksunne vuosittain. Moni teistä on niin tehnytkin. Jos oman jäsenmaksun maksun suhteen on mietteitä, voitte kääntyä taloudenhoitajamme Päivi Portaankorva-Koiviston (paivi.portaankorva-koivisto@helsinki.fi) puoleen. Jos puolestaan yhteystiedoissanne on tapahtunut muutoksia, voitte ilmoittaa niistä sihteerillemme Sara Routarinteelle (sara.routarinne@utu.fi).

Antoisaa syksyä toivottaen,

Kaisu Rättyä
Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran puheenjohtaja

kirjallisuuskasvatuksen dosentti, FT, KT
äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
kaisu.rattya@uta.fi
**********
adjunct professor (literary education), PhD, senior lecturer in Finnish language and literature
University of Tampere, kaisu.rattya@uta.fi


Hei,

Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran vuosikokous pidettiin helmikuussa Ainedidaktisen symposiumin yhteydessä. Toimintasuunnitelmassa ilmoitettiin, että vuoden 2017 symposium pidetään Helsingissä. Päivät ovat nyt varmistuneet eli ainedidaktinen tutkimusseura ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos järjestävät yhdessä Ainedidaktisen symposiumin 9.-10.2.2017. Helsingissä järjestetään 9.2.2017 valtakunnallinen opettajankoulutuksen foorum, jonka järjestävät Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin yliopisto. Uskomme, että monet ainedidaktiikan tutkijat haluavat osallistua molempiin. Toukokuussa 2017 seura järjestää yhdessä muiden pohjoismaisten seurojen kanssa NoFa6-konferenssin Odensessa. Tästä lisätietoja annetaan viimeistään syksyllä seuran sivuilla. Vuonna 2019 NoFa-konferenssi on päätetty järjestää Tukholmassa.

Kokouksessa mainittiin myös, että seura on hakenut Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenyyttä. Jäsenyys myönnettiin maaliskuussa 2016 (tsv.fi). Jäsenyys tuo seuralle monia etuja ja nostaa ennen kaikkea seuran tieteellistä statusta.

tsv.fi
tsv.fi
A national body of societies from all branches of arts and sciences. Information about their services.

Vuosikokouksessa päätettiin myös vuoden 2016 jäsenmaksujen hinnasta. Ne pysyivät samoin kuin aikaisempanakin vuonna. Jäsenet ovat saaneet aikanaan seuralle antamaansa sähköpostiosoitteeseen jäsentiedotteen, jossa oli mukana myös jäsenmaksulomake. Alle 30 jäsentä oli maksanut jäsenmaksunsa maaliskuiseen eräpäivään mennessä, joten kaipaamme vielä lisää maksuja. Jos et vielä ole jäsen, voi liittyä seuran jäseneksi täyttämällä lomakkeen seuran kotisivuilta (https://ainedidaktiikka.wordpress.com/). Seuran sivuilta löytyvät myös linkit uusimpiin julkaisuihin. Ainedidaktisia tutkimuksia -julkaisusarjassa on julkaistu vuodesta 2011 jo 10 teosta.

Seuran puheenjohtaja
Arto Kallioniemi
Professor of Religious Education
Vice Head of Department (Society Relations, In-training education, Property Management)
Chair of Finnish Association in Subject Pedagogy

Tiedon välitti
seuran sihteeri

Kaisu Rättyä
kirjallisuuskasvatuksen dosentti, FT
äidinkielen ja kirjallisuuden pedagogiikan yliopistonlehtori
Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Joensuun kampus / Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto
PL 111, 80101 Joensuu, kaisu.rattya@uef.fi

VUOSIKOKOUSKUTSU

Hyvä yhdistyksemme jäsen,

Tervetuloa sääntömääräiseen Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran vuosikokoukseen, joka pidetään tuttuun tapaan Ainedidaktisen symposiumin yhteydessä

perjantaina 12.2.2016 klo 11.15 Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella (Educarium), Assistentinkatu 5, Turku

Kokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen järjestäytyminen.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Käsitellään toimintakertomus seuran toiminnasta vuonna 2015.
4. Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2015 sekä toiminnantarkastajan lausunto.
5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodeksi 2016.
7. Päätetään jäsenmaksujen suuruus.
8. Käsitellään vuoden 2016 talousarvio.
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudeksi.
10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan vuoden 2016 tilejä ja hallintoa.
11. Muut mahdolliset asiat.
12. Kokouksen päättäminen.

————————————–

Jäsentiedote 1/2015

Hyvä ainedidaktisen tutkimusseuran jäsen,

Ainedidaktinen studio 2015 Tampereella kokosi yli 30-henkisen joukon keskustelemaan ainedidaktisen tutkimuksen tämänhetkisistä näköaloista. Tunnelmaan virittivät Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön avaukset ja vuosikokous. Aktiiviseen keskusteluun johdatti erityisesti Arja Virran esitelmä ainedidaktiikasta solmukohtana sekä hänen kommentaattoriensa Kalle Juutin ja Martin Ubanin pohdinnat ja yleisön esittämät kysymykset. Keskustelussa nousivat esiin ne ristipaineet, joita ainedidaktiikka yliopistoissa, tutkimusrahoituksen puntaroinnissa ja ylipäätään yhteiskunnassa kohtaa. Ainedidaktikon identiteetti–kysymys herätti myös monenlaisia ajatuksia ja kipuiluakin. Katsomusaineiden, matemaattisten aineiden, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä draamakasvatuksen asiantuntijaryhmät jatkoivat omissa kokoonpanoissaan iltapäivällä. Kahvitauon puheensorinan ja kommenttien perusteella syntyi kuva, että kollegoiden tapaaminen, tutkimushankkeiden kuulumisten vaihto ja uusien ideoiden herättely on tarpeellista.

Seuraavan kerran kokoontumiseen on mahdollisuus NoFa5-konferenssin Changing Subjects, Changing Pedagogies: Diversities in School and Education yhteydessä Helsingissä toukokuun lopussa. Ilmoittautuneita on yli 300. Konferenssin ohjelma on valmistunut ja löytyy osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/nofa5-2015/.

Vuoden 2016 Ainedidaktiikan symposium järjestetään 12. helmikuuta Turussa. Turun yliopisto otti mielellään vastaan tehtävän järjestää symposium. He ovat tehneet sen jo aikaisemmin useita kertoja, joten innolla odotamme sitä ja allakoimme tarkan päivän. Teemasta ja kutsusta kerrotaan lisää seuraavassa jäsentiedotteessa syyspuolella.

Tutkimusseuran vuosikokouksessa päätettiin pitää jäsenmaksu samana kuin edellisenäkin vuonna: varsinaiset jäsenet 20 euroa ja opiskelijat 10 euroa. Jäsenmaksusta lähetetään vielä erillinen viesti jäsenille. Uudet jäsenet voivat ilmoittautua seuran jäseniksi täyttämällä seuran kotisivuilla http://ainedidaktiikka.wordpress.com jäsenlomakkeen. Jäsenmäärämme on tällä hetkellä 89.

Jyväskylän Ainedidaktisen symposiumista syntyi kaksi julkaisua Rajaton tulevaisuus. Kohti kokonaisvaltaista oppimista. Ainedidaktisia tutkimuksia 8 julkaistiin vuoden vaihteessa ja Elävä ainepedagogiikka. Ainedidaktisia tutkimuksia 9 on kiertänyt kevään aikana oiko–luettavana kirjoittajilla. Verkkojulkaisut löytyvät Helda-tietokannasta https://helda.helsinki.fi/ tai seuran kotisivujen http://ainedidaktiikka.wordpress.com/julkaisutoimikunta/ kautta.

Vuosikokouksessa julkistettiin myös tieto seuran saamasta 1000 euron lahjoituksesta, joka voidaan keväällä 2015 käyttää stipendeihin ansiokkaan ainedidaktisen väitöskirjan tekijälle (500 e) ja pro gradu -tutkielman tekijälle (500 e). Pyydämmekin seuran jäseniä tutkimaan vuosina 2011-2015 valmistuneita oman alansa parhaita opinnäytteitä ja lähettämään tietoa niistä hallitukselle. Ohjaaja voi nimetä lähetettyyn joukkoon vain yhden ohjaamansa pro gradu -työn ja yhden ohjaamansa väitöskirjan. Lähetämme tästäkin erillisen viestin tarkempien ohjeiden kera.

Hyvää kevättä!

Arto Kallioniemi (puheenjohtaja)                                                       Kaisu Rättyä (sihteeri)

————————————–

Jäsentiedote 1/2014

Hyvät ainedidaktisen tutkimusseuran jäsenet!

Toimintavuotemme käynnistyi Ainedidaktisella symposiumilla, joka järjestettiin Jyväskylässä helmikuussa. Symposium alkoi jo torstai-iltapäivänä hallituksen ja julkaisutoimikunnan sekä yhden SIG-ryhmän tapaamisella. Koulutuksen tutkimuslaitoksen (KTL:n) esittelyssä ja yhteisessä illanvietossa päästiin jo jakamaan uusimpia kuulumisia kollegoiden kanssa sekä tutustumaan uusiin tutkijatuttavuuksiin. Runsasta keskustelua herättäneissä esitelmissä professori Pentti Moilanen kävi läpi ilmiölähtöisen opetuksen perusteita ja professori Päivi Häkkinen pohti uusia oppimisympäristöjä ja sähköisten oppimateriaalien arviointikriteerejä. Seitsemässä rinnakkaisessa sessiossa teemat yhdistivät ainedidaktiikan teemojen alle siten, että useamman tieteenalan edustajat pohtivat yhdessä ajankohtaisia kysymyksiä. (Luentojen ja esitelmien sisällöt löytyvät symposiumin sivulta: www.jyu.fi/edu/tutkimus/ainedida2014/konferenssiohjelma.)

Lämpimät kiitokset järjestelytoimikunnalle Merja Kauppiselle, Matti Rautiaiselle ja Mirja Tarnaselle antoisasta ja leppoisasta symposiumista. He ovat lähettäneet sähköpostitse symposiumjulkaisun kirjoittajakutsun, josta tässä yhteydessä vielä muistutettakoon. Käsikirjoituksia pyydetään lähettämään toimittajille 22.4.2014 mennessä osoitteeseen ainedida2014@jyu.fi. (www.jyu.fi/edu/tutkimus/ainedida2014/konferenssijulkaisu-2.)

Symposiumin yhteydessä on vuosittain järjestetty seuran vuosikokous. Vuosikokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilit sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma budjetteineen. Jäsenmaksutuloja tarkasteltiin ja päädyttiin pitämään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus samana, 20 euroa, ja nostamaan opiskelijajäsenten jäsenmaksun suuruus 10 euroon. Jäsenmaksun voitte maksaa sähköpostikirjeen ohessa olevilla maksutiedoilla.

Vuosikokouksessa uudistui myös tutkimusseuran hallitus. Kiitämme hallituksessa toimineita Elina Harjusta ja Marja Hytöstä heidän toiminnastaan nuoren tutkimusseuran alkuvuosina. Hallituksen kokoonpano on nyt seuraava:

 Arto Kallioniemi, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
Eija Yli-Panula, Turun yliopisto, varapuheenjohtaja
Outi Hakola, Helsingin yliopisto
Markus Hilander, Helsingin yliopisto
Kalle Juuti, Helsingin yliopisto
Merja Kauppinen, Jyväskylän yliopisto
Tomi Kärki, Turun yliopisto
Päivi Portaankorva-Koivisto, Helsingin yliopisto, taloudenhoitaja
Matti Rautiainen, Jyväskylän yliopisto
Kaisu Rättyä, Itä-Suomen yliopisto, sihteeri
Olli-Pekka Salo, Jyväskylän yliopisto
Mariana Siljamäki, Jyväskylän yliopisto
Pirjo Vaittinen, Tampereen yliopisto

Toiminnantarkastajaksi valittiin Harry Silfverberg ja varatoiminnantarkastajaksi Arja Virta Turun yliopistosta.

Kuluvan vuoden toiminnassa suunnataan jo vuoteen 2015, jolloin seura on mukana järjestämässä pohjoismaista ainedidaktista konferenssia NOFA5 (Nordisk fagdidaktikk), joka järjestetään joka toinen vuosi. Helsingin yliopisto on vastaanottava yliopisto. Järjestelytoimikunnassa on mukana hallituksen jäseniä. Konferenssin teemana on Changing Subjects, Changing Pedagogies: Diversities in School and Education. Konferenssikutsu ja lisätietoja konferenssin teemojen ideoinnista löytyy sivulta http://blogs.helsinki.fi/nofa5-2015/call-for-sessions/. Sessioita voi ehdottaa 30.4.2014 saakka.

Vuoden 2015 keväällä pidettävän vuosikokouksen yhteyteen järjestetään perinteistä ainedidaktista symposiumia keveämpi AD-studio Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä perjantaina 13.2. Sen yhteyteen on suunniteltu ajankohtaisia puheenvuoroja ainedidaktiikan tutkimuksesta ja ainekohtaisia SIG-tapaamisia. Ideoita AD-studion suunnitteluun voi esittää seuran puheenjohtajalle ja sihteerille.

Toivomme myös, että ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisusarja jatkaa hedelmällisenä ainedidaktisen keskustelun herättäjänä. Julkaisutoimikunta on puheenjohtajansa Liisa Tainion johdolla toiminut ahkerasti ja sarjassa on julkaistu jo 7 julkaisua, uusimpana numerot 6 Current state of research on mathematical beliefs XVIII: Proceedings of the MAVI-18 Conference ja 7 Opettaminen valinkauhassa. Ainedidaktinen symposiumi Turussa 15.3.2013. Julkaisusarjan osat esitellään verkkosivulla http://ainedidaktiikka.wordpress.com/julkaisutoimikunta/, jolta löytyvät linkit julkaisujen verkkoversioihin. Painettuja kappaleita voi tiedustella julkaisujen toimittajilta kirjaa itselleen. Postitse julkaisuja ei lähetetä. Julkaisusarja on saanut vuoden 2013 lopussa Tieteellisten seurain valtuuskunnan luokituksen (taso 1). Vertaisarvioituun julkaisusarjaan odotetaankin nyt uusia julkaisukäsikirjoituksia (myös väitöskirjoja).

Seuran jäsenille pyritään lähettämään jäsentiedote ainakin kerran vuodessa, mutta seuran verkkosivut toimivat ajankohtaisemman tiedon välityksessä. Sivuilta löytyvät myös jäsenlomake ja tarkempaa tietoa julkaisusarjasta ja -toimikunnasta. Jos haluatte tiedottaa Ajankohtaista-palstalla oman alanne ainedidaktisista konferensseista ja julkaisuista, voitte lähettää tietoa sihteerille (kaisu.rattya@uef.fi).

Helsingissä 7.4.2014

Arto Kallioniemi (puheenjohtaja)                                                   Kaisu Rättyä (sihteeri)