Seuran palkinnot

Suomen ainedidaktinen tutkimusseura myöntää säännöllisin väliajoin palkintoja ainedidaktiikan alalla laadituille pro gradu – ja väitöskirjatöille. Uusimman hakujulistuksen löydät alta ja Ajankohtaista-osiosta.

Seuran opinnäytetöiden palkinnot ja kunniamaininnat jaettiin
Ainedidaktisessa symposiumissa 11.2.2022

Kiitämme kaikkia saamistamme ehdotuksista ja onnittelemme lämpimästi palkittuja ja kunniamainittuja!

Suomen ainedidaktinen tutkimusseura (Samfundet för Ämnesdidaktisk Forskning i Finland, The Finnish Research Association for Subject Didactics) jakoi palkinnot ainedidaktiikan alalta laadituille pro gradu – ja väitöskirjatöille, jotka ovat valmistuneet jossakin suomalaisessa yliopistossa tammikuu 2018 – tammikuu 2022 välillä.

Pro gradu -töiden sarjassa saimme kuusi ehdotusta ja väitöskirjasarjassa seitsemän. Pro gradu -sarjassa palkinto myönnettiin Marjukka Lukkaroiselle työstään ”Kertolaskuja liikunnallisesti. Kehittämistutkimus liikunnallisen matematiikan opetusmateriaalin laatimisesta 3.-luokkalaisille”. Työ on valmistunut 2018 Helsingin yliopistossa.

Palkinnon perusteluissa palkintokomitea katsoi, että Lukkaroisen pro gradu -työ yhdistää ansiokkaasti matematiikan ja liikunnan tiedonaloja. Työ on kunnianhimoisesti toteutettu design-tutkimus, jossa onnistuneesti toteutetun hankkeen tuotos on jaettu opettajille avoimesti verkossa saatavaksi materiaaliksi (https://liikunnallisesti.fi/).  Työ on myös dokumentoitu ansiokkaasti alusta loppuun.

Kunniamaininnan pro gradustaan sai Emilia Hahl, jonka työ ”Pakopelit lukion kemian opetuksessa” on valmistunut Itä-Suomen yliopistosta 2020.

Seuran väitöskirjapalkinto myönnettiin Marjaana Kavoniukselle työstään ”Young People’s Perceptions of the Significance of Worldview Education in the Changing Finnish Society”. Kavoniuksen väitöskirja on valmistunut Helsingin yliopistossa 2021.

Kavoniuksen väitöskirja käsittelee maailmankatsomuksen didaktiikkaa. Kavoniuksen palkinnon perusteluissa palkintokomiotea toteaa, että työn tulokset ovat ajankohtaisia ja tuovat esiin vähän tutkittua näkökulmaa katsomusaineiden opetukseen. Palkintokomitea arvosti myös tutkimustuloksien peilaamista kansainvälisen hankkeen löydöksiin.

Väitöskirjasarjassa kunniamaininta myönnettiin Nina Mårdille työstään ”Mångvetenskaplig undervisning i klassläraruppdraget : Mellan autonomi och normativitet”. Mårdin väitöskirja on valmistunut Åbo Akademista 2021.

Kiitämme kaikkia ehdotuksia lähettäneitä, ja onnittelemme palkittuja ja kunniamainittuja!


HAKUJULISTUS 2021

Suomen ainedidaktinen tutkimusseura myöntää vuonna 2022 palkinnot ansiokkaille ainedidaktiikan alalta laadituille pro gradu- ja väitöskirjatyölle. Etsimme maisterin tutkielmaa ja väitöskirjaa, jotka ovat valmistuneet tammikuu 2018 – tammikuu 2022 välillä jossakin suomalaisessa yliopistossa. 

Haemme opinnäytteitä ainedidaktiikan alalta. Ainedidaktiseksi tutkimukseksi voidaan katsoa tutkimus, joka koskee oppiaineiden (laajassa merkityksessä) oppimista, opetusta, tiedonmuodostusprosessia tai tiedon käyttämistä. Se voi tarkastella tiedonalan merkitystä ja soveltamista yhteiskunnassa ja kulttuurissa, olla oppiaineeseen liittyvää psykologista, sosiaalipsykologista, sosiologista tai historiallista tutkimusta taikka voi kattaa koko elämänkaaren. Tutkimus voi olla luonteeltaan erilaista oppiaineen tai tiedonalan luonteen ja traditioiden mukaan. Palkintojen suuruus on á 500 euroa. Toivomme palkintosummien kannustavan perustutkinto-opiskelijoita jatko-opintoihin ja tuoreita tohtoreita jatkamaan ainedidaktisen tutkimuksen parissa.

Kukin ohjaaja voi esittää ainoastaan yhtä pro gradu -tutkielman ja yhtä väitöskirjan tekijää stipendin saajaksi. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran hallitus päättää palkittavista opinnäytteistä. Palkittavat pro gradu ja väitöskirja julkistetaan Ainedidaktiikan symposiumissa Raumalla 11.2.2022

Pyydämme lähettämään:

(1) linkin opinnäytteeseen tai (jollei työ ole vielä julkaistu) opinnäytteen liitetiedostona, 

(2) vapaamuotoisen ja huolellisen perustelun (3–5 näkökulmaa) palkitsemiselle otsikolla “Palkintoehdotus 2022” ja

(3) opinnäytteen tekijän yhteystiedot

seuran sihteerille (sihteeri(at)ainedidaktiikka.fi) 20.1.2022 mennessä.

Toivomme runsaasti ehdotuksia!

Eila Lindfors, Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran puheenjohtaja 

Lisätietoja: Emilia Luukka, sihteeri (sihteeri(at)ainedidaktiikka.fi)