På svenska

Samfundet för ämnesdidaktisk forskning i Finland

Samfundet för ämnesdidaktisk forskning i Finland har som uppgift att främja den ämnesdidaktiska forskningen, öka intresset för bedrivande av denna samt att delta i den samhälleliga diskussionen kring forskningen på området. Föreningen ansvarar för arrangemanget av den Ämnesdidaktiska forskningsdagen (Ainedidaktiikan symposiumi – Det ämnesdidaktiska symposiet) i samarbete med lärarutbildningsenheterna inom de olika universiteten och verkar som utgivare av föreningens publikationsserie. Föreningens centrala verksamhetsmål är att stärka den ämnesdidaktiska forskningen inom de olika universiteten samt att väcka en samhällelig diskussion kring denna. Via föreningens styrelsemedlemmar har föreningen starka förbindelser till samtliga inhemska lärarutbildningsenheter. Dessa medlemmar verkar även aktivt inom det ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsarbetet i Norden.

I år, föreningens styrelse består för tillfället av följande representanter för de olika lärarutbildningsenheterna:

Eila Lindfors (ordförande, Åbo universitet),
Mårten Björkgren (Åbo Akademi),
Kaisa Hahl (Helsingfors universitet),
Emilia Luukka (sekreterare, Åbo & Tammerfors universitet),
Annamari Manninen (Lappland universitet),
Hille Janhonen-Abruquah (Östra Finlands universitet).
Juha Mikkonen (Normalskolan i Uleåborg),
Saila Poulter (Helsingfors universitet),
Sari Harmoinen (Uleåborg universitet),
Marianne Kukko (Tavastlands yrkeshögskola)
Niina Parkkonen (Jyväskylä universitet),
Mika Koponen (Tammerfors universitet), och
Juli-Anna Aerila (Åbo universitet).

Till medlem i föreningen kan samtliga personer ansluta sig som bedriver ämnesdidaktisk forskning eller är intresserade av denna forskningsgren. Till föreningen kan man ansluta sig som ordinarie medlem, som studerande medlem eller som understödande medlem. Information om föreningens verksamhet samt om aktuella ärenden från det nordiska samarbetsnätverket sänds till medlemmarna i form av elektroniska medlemsbrev.

Till medlem kan man ansluta sig genom att uppfylla blanketten på ”Jäsenlomake” -sidan och erlägga medlemsavgiften för år 2024 till föreningens konto FI30 6601 0001 1111 37 (Ålandsbanken). Medlemsavgiften är 25 € eller 12 € (studerande). Understödsmedlemsavgiften är 75 €. Skriv ditt namn, din e-postadress samt ”AD medlemsavgift 2024″ i fältet för meddelanden.