Suomen ainedidaktinen tutkimusseura

Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran tarkoituksena on edistää ainedidaktista tutkimusta, lisätä siihen kohdistuvaa harrastusta sekä osallistua alan tutkimuksesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Seura vastaa Ainedidaktiikan tutkimuspäivien (Ainedidaktiikan symposium) järjestämisestä yhteistyössä yliopistojen opettajankoulutuslaitosten kanssa sekä julkaisee seuran julkaisusarjaa Ainedidaktisia tutkimuksia sekä vertaisarvioitua Ainedidaktiikka-lehteä.

Seuran toiminnan keskiössä on ainedidaktisen tutkimuksen vahvistaminen yliopistoissa ja siihen liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun herättäminen. Seuralla on laajat yhteydet maamme kaikkiin opettajankoulutusyksikköihin hallituksen jäsenten kautta, jotka myös toimivat aktiivisesti pohjoismaisessa ainedidaktisessa tutkimus- ja kehittämistyössä. Seura on perustettu vuonna 2011.