Jäseneksi

Seuran säännöt (esitetään päivitettäväksi vuosikokouksessa 2022)

Seuran hallitus 2021 esittää vuosikokoukselle 2022 sääntömuutoksia. Vuosikokous 2021 palautti vuodne 2020 hallituksen laatiman esityksen sääntömuutoksesta valmisteluun. Vuoden 2021 hallitus on ottanut asian tehtäväkseen ja esittää ohessa listattuja muutoksia.

Esitettävillä sääntömuutoksilla halutaan tuoda selkeämmin esiin seuran tehtävää, turvata seuran ydintoimintoja ehdottamalla esimerkiksi vuosikokousten järjestämistä etäyhteyksin, selkiyttää tulkinnanvaraisia kohtia säännöissä, korjata kirjoitusvirheitä ja kirkastaa sääntöjen esitystapaa.  

Vuosikokous 2022 päättää kustakin esitettävästä muutoksesta erikseen, jotta mahdollisimman moni esitys voidaan toteuttaa, eikä koko esitystä ole tarpeen palauttaa valmisteluun. Luonnos vuosikokoukselle esitettävistä säännöistä löytyy alta. Seuran jäseniä pyydetään esittämään mahdolliset huomiot seuran sihteerille (sihteeri(ät)ainedidaktiikka.fi) vuosikokouksen ilmoittautumisen eräpäivään mennessä (9.2.2022 klo 23.59). Vuosikokous päättää kustakin esitetystä muutoksesta erikseen, jotta koko esitystä ei tarvitse palauttaa valmisteluun. Vuosikokouksessa keskustellaan esityksestä, mutta toivomme mahdollisimman monia huomioita etukäteen hyvän ajankäytön mahdollistamiseksi.

2021-12-07 LUONNOS_ SATS päivitetyiksi säännöiksi 2022

Sääntömuutosesitys SATS vuosikokoukselle 2022

 

Liity jäseneksi

Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran jäseneksi voivat liittyä henkilöt, jotka ovat harjoittaneet ainedidaktiikan tutkimusta taikka edistäneet julkaisuillaan tai toiminnallaan tutkimusseuran tarkoitusperiä. Opiskelijajäsenten tulee suorittaa alan opintoja. Jos haluat liittyä tutkimusseuran jäseneksi, ole hyvä ja täytä tämä lomake sekä maksa seuran jäsenmaksu. Jäsenmaksut vuonna 2022 ovat 20 e (varsinainen jäsen ja kannatusjäsen) tai 10 e (opiskelija). Maksu tulee maksaa tilille FI 30 6601 0001 1111 37 (Ålandsbanken). Viitteksi kirjoita “jäsenmaksu 2021”.