Julkaisut

Suomen ainedidaktinen tutkimusseuran julkaisee Ainedidaktiikka-lehteä ja Ainedidaktisia tutkimuksia -julkaisusarjaa. Molemmat ovat vertaisarvioituja julkaisuja. 

Ainedidaktisia tutkimuksia VA_tunnus_tekstein_pieni

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37692

Ainedidaktiikka-lehti

http://journal.fi/ainedidaktiikka/

Seuran julkaisuissa käytössä ollut julkaisupohja on ladattavissa alta: