Suomen ainedidaktinen tutkimusseura (SATS ry) etsii harjoittelijaa!

Tule tutustumaan ja avustamaan  tieteellisen tutkimusseuran toiminnassa.

Oletko kiinnostunut tieteellisten tutkimusseurojen toiminnasta? Haluaisitko kerryttää osaamistasi tieteellisen tutkimusseuran toiminnasta? Suomen ainedidaktinen tutkimusseura (SATS ry) (www.ainedidaktiikka.fi) etsii harjoittelijaa/-joita avuksi  toimintansa kehittämiseen. Tehtävät voivat liittyä seuran arkiston rakentamiseen, julkaisutoimintaan ja tiedeviestintään tai seuran jo yli kymmenvuotisen historiikin koostamiseen. Harjoittelu toteutetaan kevään tai syksyn 2024 aikana, ja se voidaan suorittaa etänä. Harjoittelun suorittaminen ei edellytä erikoisvälineitä, tietokone ja verkkoyhteys riittävät. Harjoittelijalle/-joille nimetään yhteyshenkilö, joka perehdyttää heidät seuran toimintaan ja harjoittelutehtäviin. Ainedidaktisen tutkimusseuran tavoitteena on edistää ainedidaktista tutkimusta, lisätä siihen kohdistuvaa harrastusta sekä osallistua ja tarjota foorumi alan tutkimuksesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Harjoittelusi myötä pääset tutustumaan oppiaineiden oppimisen ja opetuksen tutkimusperustaiseen kehittämiseen.

Tehtävään etsitään ensisijaisesti maisterivaiheen perustutkinto-opiskelijoita – mielellään työparia, jo(i)lle tutkimusseura ja tutkimusseuran kanssa yhteistyössä toimiva yliopisto myöntävät opintopisteitä. Opiskelijat voivat sisällyttää harjoittelujaksosta saamansa opintopisteet tutkintoonsa. Tehtävän laajuus määräytyy opintopisteiden mukaisesti. Vaikka harjoittelijoiksi voivat hakeutua kaikki suomalaisissa yliopistoissa kirjoilla olevat perustutkinto-opiskelijat, on tärkeää huomata, että eri yliopistoilla on erilaiset käytänteet harjoitteluiden hyväksiluvusta ja sisällyttämisestä tutkintoihin. Tämän vuoksi on tärkeää, että selvität ennen hakemuksen lähettämistä, miten voisit sisällyttää harjoittelun osaksi opintojasi ja kuinka monta opintopistettä harjoitteluun voi sisältyä. Harjoittelusta myönnettävien opintopisteiden vuoksi rahallista korvausta ei makseta.

Toivomme hakijoilta itseohjautuvuutta, toimeliaisuutta sekä organisointi- ja yhteistyötaitoja. Katsomme eduksi myös tietoteknisen osaamisen (erilaiset verkkotyöympäristöt, sähköisten arkistojen käyttöön liittyvän osaamisen ja etätyössä käytetyt ohjelmistot) sekä kokemuksen erilaisten alustojen käytöstä.Jos koet olevasi hakemamme henkilö, lähetä seuran hallitukselle  vapaamuotoinen hakemus (max A4-mittainen). Kuvaa osaamistasi, tehtävän kannalta relevanttia aiempaa kokemustasi sekä sitä, mitä odotat itse oppivasi harjoittelussa. Hakemus toimitetaan seuran sihteerille (sihteeri@ainedidaktiikka.fi) 10.2.2024 mennessä. Seuran sihteeri antaa tarvittaessa lisätietoja.

Kommentit pois päältä artikkelissa Suomen ainedidaktinen tutkimusseura (SATS ry) etsii harjoittelijaa!

Filed under Uncategorized, Yleinen

Comments are closed.