Ainedidaktinen symposiumi 2024

Ainedidaktisia näkökulmia perustaitojen opetukseen ja arviointiin

Helsingissä 8.–9.2.2024

Paikka: Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger (5A–10)

Symposiumin verkkosivut: https://blogs.helsinki.fi/ad-symposiumi-2024/

Perustaitojen opetus on viimeaikaisessa koulutuspoliittisessa keskustelussa nostettu esiin suomalaisen yleissivistävän koulun kehittämisen lähtökohtana. Heikentyneet tulokset kansainvälisissä osaamisen arvioinneissa ovat kirvoittaneet kärkeviäkin kannanottoja siihen, mihin kouluissa ja opettajankoulutuksessa tulisi keskittyä. Eri puolilta poliittista kenttää on vaadittu paluuta sellaisten taitojen opettamiseen, jotka luovat vahvan perustan jatko-opinnoille ja työelämään siirtymiseksi.

Perustaitojen käsite on kuitenkin varsin tulkinnanvarainen: voidaan kysyä, kuuluuko siihen muutakin kuin kansainvälisessä osaamisen arvioinnissa korostettuja osa-alueita. Perinteinen käsitys yleissivistyksestä kattaa kaikki koulussa opetettavat aineet, taide- ja taitoaineita unohtamatta. Lisäksi vallitsevassa opetussuunnitelma-ajattelussa korostuu oppiaineiden yhteistyö laaja-alaisen osaamisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa. Oppiaineiden integraatiosta toivotaankin vankkaa perustaa tulevaisuuden taitojen oppimiselle.

Vuoden 2024 Ainedidaktinen symposium nostaa esiin kysymyksen perustaitojen opetuksesta ja arvioinnista. Kutsumme ainedidaktiikan asiantuntijoita laajalla rintamalla keskustelemaan siitä, miten perustaidot tulisi määritellä, miten niitä tulisi opettaa ja opiskella eri kouluasteilla ja koulutusmuodoissa, mihin niiden arvioinnin tulisi perustua ja miten niiden tulisi olla osa opettajankoulutusta.

Tärkeitä päivämääriä:

25.11.2023  Ilmoittautuminen alkaa
8.1.2024  19.1.2024 Abstraktien viimeinen jättöpäivä (HUOM! Abstraktien jättöaikaa pidennetty!)
15.1.2024 22.1.2024 Ilmoitus abstraktien hyväksynnästä (Kaikille 15.1. abstraktinsa jättäneille ilmoitetaan päätös 15.1.)
25.1.2024 Ilmoittautuminen päättyy
8.–9.2.2024  Ainedidaktinen symposiumi 2024

Kommentit pois päältä artikkelissa Ainedidaktinen symposiumi 2024

Filed under symposium

Comments are closed.