Konferensseja

What may be learnt in ethics?
Present and future conceptions of ethical competence.

11.-13.12.2017

University of Gothenburg

Between 11-13 December 2017 the EthiCo project at University of Gothenburg in Sweden, with support from the Swedish Research Council, is holding a conference that will explore present and future conceptions of ethical competence in schools.

Dear all,

With this mail I have attached invitations for a conference in Gothenburg11-13 December 2017.

What may be learnt in ethics? Present and future conceptions of ethical competence

The sub themes are:
• Ethics and citizenship
• Ethics and religion
• Ethics and curriculum
• Ethics and peer relations
• Ethics and teachers
• Ethics and educational assessment
• Ethics and plurality
• Ethics and sustainability
• Ethics, norms and critical perspectives

Keynote speakers:
o Prof. Sandra Bosacki, Brock University, Canada:
Compassion in the Classroom: Connections with Ethical and Moral Reasoning and Behaviour in Schools
o Prof. Julian Stern, York St John University, England:
The Assessment of Ethics and the Ethics of Assessment
o Prof. Robert Thornberg, Linköping University, Sweden:
When Ethics are Overruled in Students’ Social Relations: Normalization Processes of School Bullying

Final date for submission of abstract is the 15th of April.
http://idpp.gu.se/ethico-conference

Warmly welcome to Gothenburg! And please inform interested colleagues about the conference!

Christina Osbeck

Associate Professor
University of Gothenburg
Sweden

—–

NNMF 6 – Boundary Students in Nordic L1 subjects
30 Nov. – 1 Dec. 2017,

University of Southern Denmark, Odense, Denmark.

Pre-conference / PhD course 29 Nov. 2017.

Dear colleagues,

This is the second call for the NNMF 6 conference. The conference title is Boundary students. The conference focuses on students’ opportunities for getting access to and engage in Nordic L1 subjects. The conference takes place 30 Nov. – 1 Dec. 2017 at University of Southern Denmark, Odense, Denmark. A pre-conference / PhD course takes place 29 Nov. 2017. Read more about the conference here: http://www.sdu.dk/en/nnmf6

Important dates
· Deadline for abstracts 14 May, 2017
· Deadline for early bird 1 September, 2017
· Deadline for registration (full price) 1 October, 2017

Abstracts from keynotes
Titles and abstracts from invited keynotes are now available:

Mary Macken-Horarik, Senior Research Fellow, Learning Sciences Institute, Australian Catholic University:
Tracking and mentoring semogenesis in ‘boundary students’: A social semiotic perspective
This paper explores acts of meaning by students traditionally relegated to the dustbin in institutionally valorized assessment practices in school English.

Ola Erstad, professor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
Blending the Boundaries – trajectories of students across educational boundaries
Efforts to understand the dynamic processes of learning situated across space and time, beyond the here and now, are presently challenging traditional definitions of learning and education.

Panel
In addition, we arrange a panel with Danish researchers presenting research that addresses the boundary students theme. Panelists and titles are:
Mette Vedsgaard Christensen, docent, ph.d., VIA University College: Grænsegængere i forskningsprojektet READ – sammen om læsning
Christina Mathiesen, adjunkt, ph.d., Aarhus Universitet: Skriveworkshops på et bosted for unge hjemløse – erfaringer og perspektiver
Helle Rørbech, adjunkt, ph.d., Aarhus Universitet: Grænser og grænsegængere? Et kulturperspektiv på litteraturundervisning i folkeskolen

Send abstracts for presentations

We encourage all to submit abstracts related to the conference theme or any other aspect of mother tongue education / L1 research. Abstracts for individual papers, symposia and posters are welcomed.

Kind regards
Nikolaj Elf, chair

Associate Professor Department for the Study of Culture, SDU
Associate Professor (10%) University of Stavanger
Co-editor L1 – Educational Studies in Language and Literature
University of Southern Denmark
Campusvej 55
DK-5230 Odense M
Denmark

—-

Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikan muuttuvat kentät

Aika: Perjantaina 27.5.2016 klo 9:30–15
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Alustava ohjelma

09:30 Aamukahvit
10:00 Avaussanat: Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtaja, OKT, dos. Liisa Nieminen (Helsingin yliopisto)
10:10 Janne Saarikivi / Erika Löfström
10:35 Professori Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto)
11:00 YTT, dosentti Johanna Hurtig (Lapin yliopisto)
11:25 VTT, lehtori Tiina Valkendorff (Humanistinen ammattikorkeakoulu)
11:45 Loppukeskustelu

12:15–13:15 Lounastauko

13:15–15:30 Työpajat

Luokittelun etiikka (pj. Elina Pekkarinen)
Tutkijan positio, itsereflektio ja kenttäsuhde (pj. Johanna Hurtig)
Digitaaliset aineistot ja tutkimusmenetelmät (pj. Tiia Laukkanen ja Fanny Vilmilä)
Kansainvälisen tutkimusyhteistyön eettiset haasteet (pj. Arniika Kuusisto ja Arto Kallioniemi)
Tutkijan mediasuhde ja julkisuus (pj. Veronika Honkasalo)

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/seminaarit/avoimet-tutkijaseminaarit/etiikka-2016

————–

Individuals in Contexts: Psychology of Language Learning 2 (or PLL2)
FIRST CALL FOR PAPERS/PROPOSALS

Monday, August 22 – Wednesday, August 24, 2016

University of Jyväskylä, Finland

We are now inviting proposals for presentations in this international conference, organized for the second time. The first one was held in Graz, Austria in May 2014.

Conference theme

The conference will focus on the role of psychology in learning and teaching languages and address among other things such key issues in the field as:

learners and teachers as individuals with various aspects of their psychology involved, including self-concept, motivation, identities, beliefs, agency, emotions, strategies, styles, etc.,
the learning process and its outcomes, and
the diversity of contexts where the learning and teaching of languages takes place these days.

Academic programme

In addition to the talks delivered by plenary speakers, the programme will consist of paper and poster sessions, colloquia and workshops.

·         Talks by plenary speakers
o   Phil Benson, Macquarie University, Sydney, Australia
o   Maggie Kubanyiova, University of Birmingham, UK
o   Sarah Mercer, University of Graz, Austria

·         Presentations by conference participants

The submission of proposals opens on February 1, 2016 (see the conference website), and closes on March 15, 2016. This is done by filling out an online form.
o   Types of presentations: 1) paper, 2) poster, 3) colloquium (with thematically related papers, discussion and audience participation), and 4) workshop (with hands-on  activities based on some data or a specific topic)
o   Length of abstracts: paper or poster (300 words, max., including references), colloquium (500 words, max., including titles of papers but no mention of presenters by name; and if a proposal is accepted, an abstract will be requested for each paper, 300 words, max.); workshop (500 words, max.)
o   Length of presentations in the conference: paper (20 min. and 10 min. for questions and answers), poster (size AO, max.), colloquium (90 or 180 min.), workshop (90 min.)
o   Language policy: The language of the conference is English. If a presentation is based on data in any other language, use of multilingual material (e.g. in Power Point slides, handouts) is recommended.

The proposals for any type of presentation will be evaluated anonymously by at least two members of the PLL Scientific Committee and the Organizing Committee, and they will be evaluated for their
·         contribution to the field
·         quality of content
·         thematic relevance
·         quality of abstract (organization, clarity of expression)
·         for colloquia/workshops: clear schedule of activities, discussion and/or audience participation

Presentation acceptances will be sent out by early May 2016 (see Important Dates).

The conference is organized back-to-back with/in cooperation with the 26th annual conference of the European Second Language Association (EUROSLA) Wednesday, August 24 – Saturday, August 27, 2016. Both events are organized in Jyväskylä, Finland.

For any queries, please email: pll2016@jyu.fi.

We look forward to seeing you in Jyväskylä, Finland, in late August 2016.

Organizing Committee

——————

CALL FOR PAPERS

Teema: Making meaning ­­− literacy in action

 

Hyvä kollega, olet tervetullut lähettämään abstraktin FinRAn järjestämään 3. Itämeren − 17. pohjoismaiseen lukemisen konferenssiin, joka pidetään Turussa 14.−16. elokuuta 2016.

Abstraktien jättö 1.12.2015 mennessä.

Ohjelmassa:

 • Sessiot: 2–3 esitystä 20 minuuttia + 10 min. keskustelulle kullekin.
 • Poster-esitykset: 3–5 viiden minuutin esitystä + 30 min. kiertoesittely.
 • Symposiot ja paneelit kutsusta. Tervetuloa ottamaan yhteyttä!

Abstraktien kirjoitusohjeet:

Maksimipituus 300 sanaa/2200 merkkiä (sis. välimerkit) Word-muodossa. Pyydämme välttämään tekstin muotoilua. Abstraktista tulee ilmetä kunkin tekijän nimi, organisaatio sekä sähköpostiosoite. Abstraktit on jätettävä esityskielellä.

Valitse seuraavista se kategoria, joka parhaiten vastaa esitystäsi:

 1. Tekstitaidot eri oppiaineissa
 2. Digitaaliset tekstitaidot
 3. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet ja oppilaiden tukeminen
 4. Nuorten ja aikuisten tekstitaidot
 5. PISA – lukutaidon trendejä ja haasteita
 6. Aloittavat lukijat ja kirjoittajat
 7. Näppäillen ja kynällä
 8. Lukemisen ilo
 9. Osallisuus ja vuorovaikutus koulun arjessa
 10. Monilukutaito osana laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia
 11. Muita aiheita

Lähetä abstrakti Word-liitetiedostona osoitteella 3rdbalticsea@gmail.com

 • helmikuussa 2016 ilmoitus hyväksymisestä
 • maaliskuussa 2016 viimeinen rekisteröitymispäivä esiintyjille
 • huhtikuussa 2016 edullisempi osallistumismaksu (96€)

Suomeksi http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/

Englanniksi http://finnishreadingassociationenglish.blogspot.fi/

Ruotsiksi http://finnishreadingassociationsvenska.blogspot.fi/