Ainedidaktiikka-lehti

Ainedidaktiikka-lehden sivut ja uusimmat numerot löytyvät Tieteellisten Seurain valtuuskunnan palvelimelta http://journal.fi/ainedidaktiikka/.

Lehti noudattaa ’open access’ -käytäntöjä siten, että artikkelit ovat vapaasti luettavissa lehden verkkosivustolla. Lehti ei peri julkaisemismaksuja kirjoittajilta. Lehti ilmestyy Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkojulkaisupalvelussa. Julkaistut artikkelit saavat kansainvälisen DOI-tunnuksen. Kaikki Ainedidaktiikka-lehdessä julkaistavat artikkelit ovat vertaisarvioituja, ja lehdessä noudatetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan tieteellisen julkaisemisen periaatteita. http://www.tiedekustantajat.fi/stl-files/STL-referee09.pdf .

Julkaisija: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura

 

Ainedidaktiikka-lehden päätoimittajat:

apulaisprofessori Terhi Mäntylä, yliopistonlehtori Manne Kallio, professori Sara Routarinne ja professori Arto Kallioniemi.

Toimitusneuvosto

Seuran hallitus on vahvistanut kokouksessaan 4.10.2022 Ainedidaktiikka-lehden toimitusneuvoston kokoonpanon. Toimitusneuvosto valvoo Ainedidaktiikka-lehden julkaisuprosesseeja ja vastaa lehden laadusta.

Lehden toimitusneuvostoon kuuluvat:

Eeva Anttila (Taideyliopisto), Kirsti Hemmi (Åbo Akademi), Mirja Hiltunen (Lapin yliopisto), Tiina Kujala (Tampereen yliopisto), Eila Lindfors (Turun yliopisto), Juha Ojala (Oulun yliopisto), Päivi Palojoki (Helsingin yliopisto), Ilkka Ratinen (Lapin yliopisto), Kaisu Rättyä, (Tampereen yliopisto), Eero Salmenkivi (Helsingin yliopisto), Mirja Tarnanen (Jyväskylän yliopisto), ja Eija Yli-Panula (Turun yliopisto).