Ainedidaktiikka-lehti

Ainedidaktiikka-lehden sivut ja uusimmat numerot löytyvät Tieteellisten Seurain valtuuskunnan palvelimelta http://journal.fi/ainedidaktiikka/.

Lehti noudattaa ’open access’ -käytäntöjä siten, että artikkelit ovat vapaasti luettavissa lehden verkkosivustolla. Lehti ei peri julkaisemismaksuja kirjoittajilta. Lehti ilmestyy Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkojulkaisupalvelussa. Julkaistut artikkelit saavat kansainvälisen DOI-tunnuksen. Kaikki Ainedidaktiikka-lehdessä julkaistavat artikkelit ovat vertaisarvioituja, ja lehdessä noudatetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan tieteellisen julkaisemisen periaatteita. http://www.tiedekustantajat.fi/stl-files/STL-referee09.pdf .

Julkaisija: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura

Päätoimittajat: apulaisprofessori Terhi Mäntylä, yliopistonlehtori Manne Kallio, professori Sara Routarinne ja professori Arto Kallioniemi.