Ainedidaktisia tutkimuksia -sarja

Sarjan tavoitteena on saada julki tieteellisesti korkeatasoista, vertaisarvioitua ainedidaktista tutkimusta.

Ainedidaktisia tutkimuksia -julkaisusarja perustettiin vuonna 2011. Julkaisusarjan perustamisen taustalla on tarve saada korkeatasoinen julkaisukanava ainedidaktiselle tutkimukselle. Tarve on kehittynyt erityisesti vuosittain järjestettävän Ainedidaktisen symposiumin myötä, jossa alan tutkimusta on esitelty vuodesta 1987 lähtien.

Sarjassa julkaistaan erilaisia tutkimuksia artikkelikokoelmista väitöskirjoihin. Julkaisukielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Sarja on vertaisarvioitu.

Julkaisutoimikunta

Seuran julkaisutoimikunta vastaa Ainedidaktisia tutkimuksia -sarjan julkaisuista. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran hallitus on kokouksessaan 4.10.2022 vahvistanut julkaisutoimikunnan jäsenet.  Seuran julkaisutoimikunnassa toimivat tällä kaudella:

yliopistonlehtori, dosentti Tomi Kärki (Turun yliopisto; topeka@utu.fi, julkaisutk-pj(ät)ainedidaktiikka.fi)

vanhempi yliopistonlehtori, dosentti Manne Kallio (Helsingin yliopisto; manne.kallio@helsinki.fi)

rehtori, KT Henry Leppäaho (Seinäjoen kaupunki; henry.leppaaho@seinajoki.fi)

professori Eila Lindfors (Turun yliopisto; eila.lindfors@utu.fi)

apulaisprofessori Terhi Mäntylä (Jyväskylän yliopisto; terhi.k.mantyla@jyu.fi)

yliopistonlehtori, dosentti Eija Yli-Panula (Turun yliopisto; eijyli@utu.fi)

yliopistonlehtori Pilvi Heinonen (Turun yliopisto; pilvi.heinonen@utu.fi)

väitöskirjatutkija Emilia Luukka (Tampereen yliopisto)
julkaisutk-siht(ät)ainedidaktiikka.fi, julkaisutoimikunnan sihteeri

Sarjassa julkaistut teokset

Julkaisut on luettavissa Helsingin yliopiston sivuilta https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37692

 1. Tainio, Liisa, Juuti, Kalle, Kallioniemi, Arto, Seitamaa-Hakkarainen, Pirita & Uitto, Anna (toim.) 2011. Näkökulmia tutkimusperustaiseen opetukseen. Ainedidaktisia tutkimuksia 1. ISSN 1799-9560X. http://hdl.handle.net/10138/28405
 2. Krzywacki, Heidi, Juuti, Kalle. & Lampiselkä, Jarkko (toim.) (2012). Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ajankohtaista tutkimusta. Ainedidaktisia tutkimuksia 2. ISBN 978-952-5993-03-5. http://hdl.handle.net/10138/37755
 3. Yli-Panula, Eija, Merenluoto, Kaarina & Virta, Arja (toim.) (2012). Koulu ja oppiaineiden monet kulttuurit. Ainedidaktisia tutkimuksia 3. ISBN 978-952-5993-05-9. http://hdl.handle.net/10138/38070
 4. Tainio, Liisa, Juuti, Kalle & Routarinne, Sara (toim.) (2013). Ainedidaktinen tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana. Ainedidaktisia tutkimuksia 4. 978-952-5993-07-3. http://hdl.handle.net/10138/38459
 5. Poulter, Saila (2013) Kansalaisena maallistuneessa maailmassa – Koulun uskonnonopetuksen yhteiskunnallisen tehtävän tarkastelua. Ainedidaktisia tutkimuksia 5. ISBN 978-952-5993-11-0. http://hdl.handle.net/10138/39132
 6. Hannula, Markku S., Portaankorva-Koivisto, Päivi, Laine, Anu & Näveri, Liisa (eds.)(2013) Current state of research on mathematical beliefs XVIII: Proceedings of the MAVI-18 Conference. Studies in Subject Didactics 6. ISBN 978-952-5993-08-0. http://hdl.handle.net/10138/42920
 7. Yli-Panula, Eija, Silfverberg, Harry & Kouki, Elina (toim.) (2013). Opettaminen valinkauhassa. Ainedidaktinen symposiumi Turussa 15.3.2013. Ainedidaktisia tutkimuksia 7. ISBN 978-952-5993-12-7. http://hdl.handle.net/10138/42530
 8. Kauppinen, Merja, Rautiainen, Matti & Tarnanen, Mirja (toim.) (2015). Rajaton tulevaisuus. Kohti kokonaisvaltaista oppimista. Ainedidaktisia tutkimuksia 8. ISBN 978-952-5993-15-8. http://hdl.handle.net/10138/153212
 9. Kauppinen, Merja, Rautiainen, Matti & Tarnanen, Mirja (toim.) (2015). Elävä ainepedagogiikka. Ainedidaktisia tutkimuksia 9. ISBN 978-952-5993-16-5. http://hdl.handle.net/10138/154156
 10. Silfverberg, Harry, Kärki, Tomi, & Hannula, Markku (Eds.) (2015). Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014. Studies in Subject Didactics 10. ISBN 978-952-5993-17-2. http://hdl.handle.net/10138/159388
 11. Pakula, Heidi-Marja, Kouki, Elina, Silfverberg, Harry ja Yli-Panula, Eija (toim.) (2016). Uudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka. Ainedidaktisia tutkimuksia 11. http://hdl.handle.net/10138/174336
 12. Kallio, Manne, Juvonen, Riitta & Kaasinen, Arja (toim.) (2017) Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa. Ainedidaktisia tutkimuksia 12. ISBN 978-952-5993-21-9. http://hdl.handle.net/10138/229862
 13. Pyry, Noora, Tainio, Liisa, Juuti, Kalle, Vasquez, Raine & Paananen, Maiju (eds.) (2017) Changing Subjects, Changing Pedagogies: Diversities in School and Education. Studies in Subject Didactics 13. ISBN 978-952-5993-23-3. http://hdl.handle.net/10138/231202
 14. Kupiainen, Sirkku, Marjanen, Jukka & Ouakrim-Soivio, Najat (2018) Ylioppilas valintojen pyörteissä. Lukio-opinnot, ylioppilastutkinto ja korkeakoulujen opiskelijavalinta. Ainedidaktisia tutkimuksia 14. ISBN 978-952-5993-25-7. http://hdl.handle.net/10138/231687
 15. Rautiainen, Matti & Tarnanen, Mirja (toim.) (2019) Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Ainedidaktisia tutkimuksia 15. ISBN 978-952-5993-26-4. http://hdl.handle.net/10138/298542
 16. Kallio, Manne, Krzywacki, Heidi & Poulter, Saila (toim.) (2019) Arvot ja arviointi. Ainedidaktisia tutkimuksia 16. ISBN 978-952-5993-27-1. http://hdl.handle.net/10138/308813
 17. Hilden, Raili & Hahl, Kaisa (toim.) (2020) Kielididaktiikan katse tulevaisuuteen: Haasteita, mahdollisuuksia ja uusia avauksia kielten opetukseen. Ainedidaktisia tutkimuksia 17. ISBN 978-952-5993-29-5. http://hdl.handle.net/10138/312321
 18. Tainio, Liisa, Ahlholm, Maria, Grünthal, Satu, Happonen, Sirke, Juvonen, Riitta, Karvonen Ulla & Routarinne, Sara (toim.) (2020) Suomen kieli ja kirjallisuus koulussa. Ainedidaktisia tutkimuksia 18. ISBN 978-952-5993-31-8. http://hdl.handle.net/10138/316123
 19. Luukka, Emilia, Palomäki, Annika, Pihkala-Posti, Laura & Hanska, Jussi (toim.) (2021) Opetuksen ja oppimisen ytimessä. Ainedidaktisia tutkimuksia 19. ISBN 978-952-5993-32-5. http://hdl.handle.net/10138/333969
 20. Hildén, Raili, Portaankorva-Koivisto, Päivi & Mäkipää, Toni (toim.) (2021). Aineenopetus ja aiheenopetus. Ainedidaktisia tutkimuksia 20. ISBN 978-952-5993-33-2. http://hdl.handle.net/10138/340235
 21. Kantelinen, Ritva, Kautonen, Maria, Elgundi, Zinab (toim.) (2022). Linguapeda 2021. Ainedidaktisia tutkimuksia 21. ISBN: 978-952-5993-34-9. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/352128
 22. Routarinne, Sara, Heinonen, Pilvi, Kärki, Tomi, Roiha, Anssi, Rönkkö, Marja-Leena & Korkeaniemi, Arttu (toim.) (2022). Ainedidaktiikka ajassa: Laajenevat oppimisympäristöt ja eri-ikäiset oppijat. Ainedidaktisia tutkimuksia 22. ISBN: 978-952-5993-35-6. http://hdl.handle.net/10138/353562
 23. Hilmola, Antti. (2023). Käsityön arviointitutkimus. Perusopetuksen käsityön oppimistulosten arviointi pakollisen oppimäärän päättövaiheessa keväällä 2021. Ainedidaktisia tutkimuksia 23. ISBN 978-952-5993-36-3 [painettu], ISBN 978-952-5993-37-0 [verkkojulkaisu]. https://doi.org/10.23988/sats.670

Haluatko julkaista sarjassa?

Tee ehdotus julkaisutoimikunnan jäsenelle esimerkiksi sähköpostitse. Kerro julkaisun toimittajat, teoksen työnimi ja sisällysluettelo. Perustele, miksi teos olisi hyvä julkaista sarjassa. Julkaisutoimikunta kertoo kantansa siitä, soveltuuko teos sarjaan. Mikäli teos katsotaan soveltuvaksi sarjaan, teksti muotoillaan oheisen julkaisupohjan ohjeiden mukaan. Julkaisupohja soveltuu erityisesti artikkelien muotoilemiseen. Mikäli kyseessä on monografia, ohjeita voi käyttää soveltaen. Kirjoittajan tulee tuolloinkin huomioida, että painettu julkaisu on A5-kokoa, ja myös monografian tulee noudattaa julkaisupohjan asetuksia.

Vertaisarvioinnin jälkeen julkaisutoimikunta tekee lopullisen päätöksen teoksen hyväksymisestä sarjaan. Teoksen kirjoittaja tai toimittajat taittavat julkaisun painokuntoon. Julkaisun taittopohja on saatavilla julkaisutoimikunnan sihteeriltä.

VA_tunnus_tekstein_pieni