Category Archives: symposium

Ainedidaktinen symposiumi 2024

Ainedidaktisia näkökulmia perustaitojen opetukseen ja arviointiin

Helsingissä 8.–9.2.2024

Paikka: Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger (5A–10)

Symposiumin verkkosivut: https://blogs.helsinki.fi/ad-symposiumi-2024/

Perustaitojen opetus on viimeaikaisessa koulutuspoliittisessa keskustelussa nostettu esiin suomalaisen yleissivistävän koulun kehittämisen lähtökohtana. Heikentyneet tulokset kansainvälisissä osaamisen arvioinneissa ovat kirvoittaneet kärkeviäkin kannanottoja siihen, mihin kouluissa ja opettajankoulutuksessa tulisi keskittyä. Eri puolilta poliittista kenttää on vaadittu paluuta sellaisten taitojen opettamiseen, jotka luovat vahvan perustan jatko-opinnoille ja työelämään siirtymiseksi.

Perustaitojen käsite on kuitenkin varsin tulkinnanvarainen: voidaan kysyä, kuuluuko siihen muutakin kuin kansainvälisessä osaamisen arvioinnissa korostettuja osa-alueita. Perinteinen käsitys yleissivistyksestä kattaa kaikki koulussa opetettavat aineet, taide- ja taitoaineita unohtamatta. Lisäksi vallitsevassa opetussuunnitelma-ajattelussa korostuu oppiaineiden yhteistyö laaja-alaisen osaamisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa. Oppiaineiden integraatiosta toivotaankin vankkaa perustaa tulevaisuuden taitojen oppimiselle.

Vuoden 2024 Ainedidaktinen symposium nostaa esiin kysymyksen perustaitojen opetuksesta ja arvioinnista. Kutsumme ainedidaktiikan asiantuntijoita laajalla rintamalla keskustelemaan siitä, miten perustaidot tulisi määritellä, miten niitä tulisi opettaa ja opiskella eri kouluasteilla ja koulutusmuodoissa, mihin niiden arvioinnin tulisi perustua ja miten niiden tulisi olla osa opettajankoulutusta.

Tärkeitä päivämääriä:

25.11.2023  Ilmoittautuminen alkaa
8.1.2024  19.1.2024 Abstraktien viimeinen jättöpäivä (HUOM! Abstraktien jättöaikaa pidennetty!)
15.1.2024 22.1.2024 Ilmoitus abstraktien hyväksynnästä (Kaikille 15.1. abstraktinsa jättäneille ilmoitetaan päätös 15.1.)
25.1.2024 Ilmoittautuminen päättyy
8.–9.2.2024  Ainedidaktinen symposiumi 2024

Kommentit pois päältä artikkelissa Ainedidaktinen symposiumi 2024

Filed under symposium

Ainedidaktinen symposiumi Raumalla 11.2.2022

 BANNER Ainedidaktinen symposium 2022

Ainedidaktiikka ajassa: Laajenevat oppimisympäristöt ja eri-ikäiset oppijat

Raumalla 11.2.2022

Paikka: Turun yliopiston Rauman toimipiste

Vuoden 2022 ainedidaktinen symposiumi järjestetään Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella 10.-11.2.2022. Symposiumin teema on Ainedidaktiikka ajassa: Laajenevat oppimisympäristöt ja eri-ikäiset oppijat (https://sites.utu.fi/ad2022/). Symposiumin järjestää Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitos yhdessä Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran kanssa.Kutsumme ainedidaktiikan tutkijoita, opettajankouluttajia ja eri-ikäisten oppijoiden opettajia sekä kaikkia ainedidaktisesta tutkimuksesta ja kehittämisestä kiinnostuneita osallistumaan symposiumiin. Vuosittainen symposiumi tarjoaa mahdollisuuden tarttua ajankohtaisiin tutkimusteemoihin ja tutkimusperustaiseen aineiden opetuksen kehittämiseen eri koulutusasteilla.Abstraktihaku on auki 15.11.2021 alkaen ja jatkuu 10.01.2022 saakka symposiumin kotisivuilla https://sites.utu.fi/ad2022/abstraktit/. Valittavana on 17 rinnakkaista teemaryhmää.Ainedidaktisen symposiumin 2022 järjestäjät toivottavat juuri Sinut kollegoinesi tervetulleeksi Raumalle ensi helmikuussa. Nyt on vihdoin mahdollisuus kokoontua kahden vuoden tauon jälkeen terveysturvallisesti kasvotusten!

Tärkeitä päivämääriä:

16.11.2021 Abstraktikuulutus julkaistaan
10.01.2022 Abstraktien viimeinen jättöpäivä
20.01.2022 Ilmoitus abstraktien hyväksymisestä
28.01.2022 Viimeinen ilmoittautumispäivä
10.–11.02.2022 Ainedidaktinen symposiumi 2022

Kommentit pois päältä artikkelissa Ainedidaktinen symposiumi Raumalla 11.2.2022

Filed under symposium