Category Archives: Seuran palkinnot

Palkintohakujulistus 2021

Suomen ainedidaktinen tutkimusseura myöntää vuonna 2022 palkinnot ansiokkaille ainedidaktiikan alalta laadituille pro gradu- ja väitöskirjatyölle. Etsimme maisterin tutkielmaa ja väitöskirjaa, jotka ovat valmistuneet tammikuu 2018 – tammikuu 2022 välillä jossakin suomalaisessa yliopistossa. 

Haemme opinnäytteitä ainedidaktiikan alalta. Ainedidaktiseksi tutkimukseksi voidaan katsoa tutkimus, joka koskee oppiaineiden (laajassa merkityksessä) oppimista, opetusta, tiedonmuodostusprosessia tai tiedon käyttämistä. Se voi tarkastella tiedonalan merkitystä ja soveltamista yhteiskunnassa ja kulttuurissa, olla oppiaineeseen liittyvää psykologista, sosiaalipsykologista, sosiologista tai historiallista tutkimusta taikka voi kattaa koko elämänkaaren. Tutkimus voi olla luonteeltaan erilaista oppiaineen tai tiedonalan luonteen ja traditioiden mukaan. Palkintojen suuruus on á 500 euroa. Toivomme palkintosummien kannustavan perustutkinto-opiskelijoita jatko-opintoihin ja tuoreita tohtoreita jatkamaan ainedidaktisen tutkimuksen parissa.

Kukin ohjaaja voi esittää ainoastaan yhtä pro gradu -tutkielman ja yhtä väitöskirjan tekijää stipendin saajaksi. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran hallitus päättää palkittavista opinnäytteistä. Palkittavat pro gradu ja väitöskirja julkistetaan Ainedidaktiikan symposiumissa Raumalla 11.2.2022

Pyydämme lähettämään:

(1) linkin opinnäytteeseen tai (jollei työ ole vielä julkaistu) opinnäytteen liitetiedostona, 

(2) vapaamuotoisen ja huolellisen perustelun (3–5 näkökulmaa) palkitsemiselle otsikolla “Palkintoehdotus 2022” ja

(3) opinnäytteen tekijän yhteystiedot

seuran sihteerille (sihteeri(at)ainedidaktiikka.fi) 20.1.2022 mennessä.

Toivomme runsaasti ehdotuksia!

Eila Lindfors, Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran puheenjohtaja 

Lisätietoja: Emilia Luukka, sihteeri (sihteeri(at)ainedidaktiikka.fi)

Kommentit pois päältä artikkelissa Palkintohakujulistus 2021

Filed under Seuran palkinnot