Hallitus

Seuran hallitukseen kuuluvat vuonna 2020 seuraavat eri opettajankoulutuslaitosten edustajat:

puheenjohtaja Martin Ubani (Itä-Suomen yliopisto) ja hallituksen jäsenet

Kaisa Hahl (Helsingin yliopisto),

Jussi Ikkala (sihteeri, Helsingin yliopisto),

Jorma Joutsenlahti (Tampereen yliopisto),

Eila Lindfors (Turun yliopisto),

Juha Mikkonen (Oulun normaalikoulu),

Terhi Mäntylä (Jyväskylän yliopisto),

Laura Pihkala-Posti (Tampereen yliopisto),

Katri-Helena Rautiainen (Jyväskylän yliopisto),

Sara Routarinne (Turun yliopisto),

Minna Sääskilahti (Oulun yliopisto)

Ida Vesterinen (Jyväskylän yliopisto)

ja

Sari Yrjänäinen (Turun yliopisto).