Hallitus

Seuran hallitukseen kuuluvat vuonna 2019 seuraavat eri opettajankoulutuslaitosten edustajat:

puheenjohtaja Martin Ubani (ISY) ja hallituksen jäsenet

Kaisa Hahl (HY),

Outi Hakola (HY),

Jussi Ikkala (sihteeri, HY),

Kalle Juuti (varapuheenjohtaja, HY),

Eila Lindfors (TuY),

Terhi Mäntylä (TaY),

Laura Pihkala-Posti (TaY),

Katri-Helena Rautiainen (JY),

Sara Routarinne (TuY),

Minna Sääskilahti (OuY)

Ida Vesterinen (JY)

ja

Sari Yrjänäinen (TuY).