Hallitus

Seuran hallitukseen kuuluvat vuonna 2021 seuraavat eri opettajankoulutuslaitosten edustajat:

puheenjohtaja Eila Lindfors (Turun yliopisto) ja hallituksen jäsenet

Mårten Björkgren (Åbo akademi),

Kaisa Hahl (Helsingin yliopisto),

Jussi Ikkala (Helsingin yliopisto),

Jorma Joutsenlahti (Tampereen yliopisto),

Emilia Luukka (Tampereen yliopisto, sihteeri),

Juha Mikkonen (Oulun normaalikoulu),

Terhi Mäntylä (Jyväskylän yliopisto, varapuheenjohtaja),

Katri-Helena Rautiainen (Jyväskylän yliopisto),

Sara Routarinne (Turun yliopisto),

Minna Sääskilahti (Oulun yliopisto),

Ida Vesterinen (Jyväskylän yliopisto)

ja

Sari Yrjänäinen (Turun yliopisto).