Julkaisutoimikunta

yliopistonlehtori, dosentti Kaisu Rättyä  (Tampereen yliopisto; kaisu.rattya@tuni.fi), julkaisutoimikunnan puheenjohtaja

väitöskirjatutkija, TM Jussi Ikkala (Helsingin yliopisto; jussi.ikkala@helsinki.fi), julkaisutoimikunnan sihteeri

yliopistonlehtori, dosentti Manne Kallio (Helsingin yliopisto; manne.kallio@helsinki.fi)

yliopistonlehtori, dosentti Tomi Kärki (Turun yliopisto; topeka@utu.fi)

rehtori, KT Henry Leppäaho (Seinäjoen kaupunki; henry.leppaaho@seinajoki.fi)

professori Eila Lindfors (Turun yliopisto; eila.lindfors@utu.fi)

apulaisprofessori Terhi Mäntylä (Jyväskylän yliopisto; terhi.k.mantyla@jyu.fi)

yliopistonlehtori, dosentti Eija Yli-Panula (Turun yliopisto; eijyli@utu.fi)